مجموعه ای از کتاب های مهندسی در اختیار دانشجویان ورودی قرار می گیرد

به گزارش بسنا، با همت بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینو مجموعه کتب مهندسی مرتبط با گرایش علمی دانشجویان ورودی با رویکرد مشکلات و دغدغه مسائل کشور و نیازهای جامعه تهیه شد. و معرفی صنایعی که اساس صنعت را تشکیل می دهند، مجموعه ای از منابع نیز با توجه به گرایش به این دانشجویان همراه با معرفی آنها ارائه می شود.

هدف این کتاب ها توسعه درک، درک، دانش و درک دانش آموز در زمینه صنعت آموزش، شناخت مزایا، نیازها و کاستی های روند آموزشی است.

در این کتاب ها مبانی و مبانی دانشی که برای دانشجو در رابطه با رشته تحصیلی او لازم است به وضوح از ساده تا پیچیده توضیح داده شده و سردرگمی و سردرگمی دانش آموز در زمینه ارتقای مهارت را در خود حل می کند. رشته، در ابتدای تحصیل. می خواند

بسیج دانش آموزی در کنار این کتاب های درسی برنامه های علمی متنوع دیگری نیز دارد که با هدف پرورش روحیه مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، سازگاری، همکاری و واقعیت زندگی دانش آموزی را پیش می برد.

دانشجویان جدیدالورود برای یافتن این کتاب ها می توانند به دفتر بسیج دانشجویی واقع در دانشکده فنی دانشگاه بوعلیسینا مراجعه کنند.

از دیگر برنامه های بسیج دانش آموزی، برگزاری جلسات با مدیران موفق و شرکت های آگاه، همسو با موفقیت و آموزش دانش آموزان برای دستیابی به آخرین دستاوردهای روز دنیا است.

همچنین برگزاری اردوها در مسیر پیشرفت، ارتباط با تولید از طریق بازدید از بنگاه های کوچک و متوسط ​​و واحدهای تولیدی و آموزشی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما