افزایش سرعت فولاد مبارکه در توسعه همکاری اصلی

عنوان 20- با تشدید تحریم ها، تامین نیاز صنایع مختلف به فناوری ها، قطعات و تجهیزات خاص دشوار و گاه غیرممکن شده است. صنعت فولاد نیز از این وضعیت بی نصیب نبود و باید برای رهایی از این وضعیت چاره ای اندیشید.

به تدریج با افزایش قیمت ارز، عرضه قطعات وارداتی می تواند بخش زیادی از درآمد و سودآوری مجموعه ها را تحت تاثیر قرار دهد. اما جنبش ساخت داخل در چند سال اخیر بخش زیادی از قطعات مورد نیاز به ویژه در صنعت فولاد را داخلی و صرفه جویی قابل توجهی کرده است.

دسترسی به پایگاه های دانشبا مطرح شدن این موضوع، شرکت های آگاه نیز وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شده اند. شرایط به گونه ای تغییر کرده است که مجتمع های فولادی برای رفع نیازهای خود، پایگاه های دانش قابل اعتماد را در اولویت قرار داده اند. این موضوع می تواند فصل جدیدی در فعالیت پایگاه دانش بگشاید. شرکت هایی که عموماً با حضور جوانان فارغ التحصیل شکل گرفتند و با استفاده از روش های مختلف سعی در بومی سازی فناوری و تجهیزات لازم داشتند.

با این نگرش، بنگاه های فرهیخته به تدریج به عنوان حامی اصلی صنعت فولاد وارد این جامعه شدند. همچنین برگزاری نمایشگاه ها و رویدادهای مختلف یکی از مهم ترین زمینه هایی بود که می توانست نیاز فولادسازان و توانمندی های شرکت های آگاه را نشان دهد و با برگزاری جلسات B TO B همکاری خوبی حاصل شود. در واقع با چنین صحنه ای راه جدیدی برای معدن کاران فولاد کشور باز شد.

تغییرات در صنعت فولادصنعت فولاد نیز با ایجاد فضای مذکور سعی در تامین بیشتر نیازهای خود در داخل کشور داشت. در عین حال فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین شرکت فولادی کشور با افزایش ارتباط با شرکت های آگاه سعی در صرفه جویی ارزی بیشتر و کاهش وابستگی به واردات داشته است. فولاد مبارکه 34 درصد از تولید فولاد کشور را به خود اختصاص داده است که در نتیجه بومی سازی قطعات و تجهیزات می تواند نقش عمده ای در سودآوری این مجموعه داشته باشد.

این مهم باعث تغییر دیدگاه در مجتمع فولاد مبارکه شده و با حمایت حداکثری دانش بنیان سعی در رفع نیازهای خود در کنار سرمایه گذاری جدید و ایجاد اشتغال دارد.

فولود مبارکه در سال های اخیر به این نتیجه رسیده است که می تواند با تغییر دیدگاه خود به تحولات جهانی نزدیک شود. این امر منجر به توسعه پایدار محقق و افزایش بهره وری نیروی کار می شود. با این حال، تامین فناوری و تجهیزات می تواند بخشی از اهداف دستیابی به توسعه پایدار باشد.

این تغییر دیدگاه، توسعه دانش را به یکی از اولویت های اصلی فولد مبارک تبدیل کرد و سرمایه گذاری آن را در این بخش افزایش داد.

حمایت مبارک را در پایگاه دانش افزایش دهیدسال گذشته شرکت فولاد مبارکه با اختصاص 46 میلیارد تومان به حوزه دانش تمرکز خود را در این بخش افزایش داد، اما امسال این بودجه با جهش عظیمی به 370 میلیارد تومان همراه بود. این افزایش نشان می دهد که فولود مبارک بر توسعه دانش متمرکز شده است.

این سیاست شرکت های آگاه را بر آن می دارد تا در اسرع وقت با فولاد مبارکه همکاری کنند. این همکاری ها می تواند فولاد مبارکه را به یک مرکز دانش در صنعت فولاد تبدیل کند و همین امر بر منحصر به فرد بودن مبارکه در صنعت فولاد می افزاید.

این گروه امروز با 650 شرکت آگاه همکاری و قراردادهایی به ارزش حدود 5 هزار تومان منعقد کرده است. بدون شک با توجه به طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری ها این تعداد می تواند افزایش یابد.

موفقیت دانش بنیان فولاد را تبریک می گویمبدون شک دستاورد اصلی این نوع رویکرد از سوی شرکت فولاد مبارکه کاهش وابستگی به واردات تجهیزات و فناوری خواهد بود. فولاد مبارکه با سرمایه گذاری های سال گذشته 1300 قطعه و برای اولین بار در سال 1401 بیش از 500 میلیارد تومان و محلی سرمایه گذاری کرده است.

اما ادامه این روند، فولاد مبارکه را بر آن داشت تا نام این شرکت را در حوزه نوآوری و فناوری های نوین ثبت و در دستور کار قرار دهد که خوشبختانه مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر و اعتبار هزار میلیارد تومانی را از آن خود کرد. در نظر گرفته شده است. در قالب این شرکت طی یک سال و نیم گذشته 446 میلیارد تومان در 24 شرکت از 300 شرکت و طرحی که مطرح شد با هزینه سرمایه گذاری خطرپذیر سرمایه گذاری شده است که نتیجه آن را باید به صورت کمی دید. و از نظر کمی بهبود کیفیت تولید فولاد مبارکه

در واقع مدیران فولاد مبارکه می دانند که امروزه سرمایه گذاری در دانش بنیان در کنار توسعه بخش تحقیقاتی و تجربی یکی از الزاماتی است که بی توجهی به آن هزینه های تولید را افزایش می دهد. علاوه بر این موضوع و در چارچوب شرکت شتاب دهنده، فولاد مبارکه در 88 پروژه جدید در قالب شتاب سرمایه گذاری کرده است. در نهایت فولاد مبارکه همزمان با افزایش اشتغال در شرکت‌های ماهر، با سرمایه‌گذاری در این بخش، حجم تولید و هزینه‌های ارزی را کاهش داده و از پس‌انداز ایجاد شده در برنامه‌های رشد خود استفاده خواهد کرد. اجرای طرح های توسعه بیشتر در کنار ارتقای فناوری و تامین قطعات منجر به افزایش بهره وری می شود که هدف نهایی فولاد مبارکه یا هر واحد صنعتی خواهد بود.

از سوی دیگر، گسترش فعالیت ها در بستر دانش بنیان ها می تواند مبارک فولد را به مرکز ویژه تامین قطعات و فناوری های صنعت فولاد تبدیل کند و روابط این شرکت را با سایر تولیدکنندگان فولاد افزایش دهد. همچنین افزایش مهارت و سرمایه گذاری در این زمینه می تواند منجر به همکاری موفق بین المللی با شرکت های خارجی در تامین قطعات و فناوری ها شود.

به طور کلی تغییر رویکرد در این گروه می تواند فعالیت های جدیدی را ایجاد کند که علاوه بر افزایش درآمد، وزن فولاد مبارکه را در صنعت فولاد کشور و منطقه افزایش دهد. شرکت های صاحب نظر نیز با انگیزه بیشتری این گام را برداشته اند و ممکن است در مواردی به صادرات خدمات فنی و مهندسی روی بیاورند. تغییر جهان بینی در صنعت فولاد و اعتماد به شرکت های آگاه دستاوردهای بسیاری را برای فعالان این صنعت به ارمغان آورده است که تا به امروز در بخش های مذکور نقش آفرینی می کنند.

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما